Древни съкровища

Варненският халколитен некропол е уникален туристически ресурс не само в България, но е и една от...