Национални и природни паркове

Природен парк „Витоша“ е първият парк в България и на Балканския полуостров. На 27.10.1934 г., с...


Национален парк “Рила” с площ от 81046,0 ха е най-големия от трите национални парка в България. Обявен е през 1992 г...


Природен парк ”Врачански Балкан” е обявен за защитена територия в края на 1989 г., а от март 1997 г. е обявен за...


ПП Русенски Лом се намира в Северна България, на около 20 км от гр. Русе. Разположен на 3408 ха...


Със своето изключително многообразие от растения и животни, уникален релеф, скални феномени,...


В най-красивата, величествена и посещавана от туристите част на Пирин, между местностите „Предел...


Природен парк „Рилски манастир” е обявен през месец юни 2000 г. с цел да се запази и поддържа...


Природен парк „Златни пясъци” се намира на 17 км северно от град Варна и е в непосредствена...


Природен парк „Българка” е обявен 2002 г. с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите...


В най-югозападната част на България се намира величествената и привлекателна планина Беласица. Тя...


Страници