Маршрути, екопътеки

Еднодневни маршрути в района на Дряново, Трявна, Боженци

 

1. Излет в района на Дряновски манастир /...


1. Дряновски манастир - с. Геша - с. Славейково - Римско тържище Дискодоратера – обратно до Дряновски манастир....


Белоградчишки скали – жълта

ТИЦ Исторически музей Белоградчишка крепост „Субашин чешма” Природонаучен музей

„...


          Обзор е град, който предлага уникално съчетание между море и планина, затова през...


Има много живописни и спокойни пътеки за разходка в околностите на Момчиловци, където можете да...


Съчетанието от богати природни и културно-исторически дадености на територията на Природен парк „Българка”, както и...


На територията на ПП "Шуменско плато" любителите на колелата могат да избират между няколко различни по сложност...


Маршрут „Адреналин”

Маркировка - резеда

Времетраене -2 часа

Начало - Туристически комплекс „...


Освен възможностите за традиционни туристически излети до билото на планината или до някоя от туристическите хижи...


Страници